'Nee' tegen Oibibio valt slecht

Een dependance in Kijkduin van het meditatiecentrum Oibibio in Amsterdam lijkt directeur R. J. Heijn een goed idee. Maar de initiatiefnemers hebben buiten de waard, minister Jorritsma, gerekend. Zij is tegen.

DEN HAAG, 27 MAART. Initiatiefnemer R.J. Heijn, de gemeente Den Haag en het hoogheemraadschap Delfland zijn teleurgesteld over het 'nee' van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) tegen de vestiging van het kuurcentrum Oibibio in Kijkduin. De minister heeft het plan, dat ook voorziet in de bouw van 171 duinappartementen, als “ongewenst” bestempeld.

Ooit stond in de Haagse badplaats Kijkduin een Zeehospitium waar kinderen en volwassenen in het natuurgebied konden revalideren. Dat centrum is inmiddels tegen de vlakte. Wat rest is een groot braakliggend terrein waar nog een brandweerkazerne staat.

Volgens R.J. Heijn, van het Amsterdamse new age-kuuroord Oibibio, is Kijkduin een zeer geschikte plek voor een Haagse dependance. In het kustgebied zou een paleis moeten verrijzen om al kurend en met (onderwater)massages te werken aan 'persoonlijke groei en bewustwording'. Behalve de bouw van het kuuroord behelst het plan ook de bouw van 171 'duinappartementen' voor recreatie. Veertig hiervan behoren tot het kuuroord, de overige staan op enige afstand. De totale kosten worden geraamd op 50 à 60 miljoen gulden. Tachtig mensen zouden er een baan kunnen krijgen.

Minister Jorritsma heeft in een brief aan dijkgraaf P. Zevenbergen laten weten het gebied “te beschouwen als behorend tot het onbebouwde deel van het duingebied”. “Bebouwing gaat ten koste van de veerkracht van de kust en brengt onnodige risico's met zich mee”, aldus Jorritsma. Ze voegt er nog aan toe dat ze alle rechtsmiddelen zal gebruiken om de bebouwing tegen te houden.

De gemeente Den Haag, die het toerisme en de werkgelegenheid wil verbeteren, heeft het plan begin 1996 al goedgekeurd. Ook het hoogheemraadschap Delfland, de eigenaar van de grond, stemde in met de verkoop van de grond. Inmiddels is er voor een bedrag van 120.000 gulden een organisatie opgezet, zijn er taxaties gemaakt, is er materiaal gekocht en zijn architecten betaald.

Zevenbergen zal aanstaande dinsdag met zijn hoogheemraadschap vergaderen. “Het plan houdt onze medewerking”, zegt hij. “We zullen moeten afwegen of we een conflict willen.” Initiator Heijn probeert de minister nog op andere gedachten te brengen. “Onze missie is spiritualiteit toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit is een absolute noodzaak voor het voortbestaan van de samenleving”, schrijft hij in zijn brief aan het hoogheemraadschap.