Kamer Koophandel R'dam: 'Ondernemers moeten meer investeren'

ROTTERDAM, 27 MAART. De 110.000 ondernemers in de Rotterdamse regio moeten meer investeren om de werkloosheid te bestrijden. Deze oproep deed de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, J.N.A. van Caldenborgh, gisteren op een de jaarvergadering van de Kamer die dit jaar 195 jaar bestaat.

Rotterdams burgemeester Peper spoorde het bedrijfsleven in Rijnmond aan mee te werken aan een nieuw 'meldpunt voor sociale marktinitiatieven' om de 'onaanvaardbaar grote werkloosheid' in de regio te bestrijden.

Van Caldenborgh betoogde dat er in Rijnmond meer ondernomen moet worden om de “twee soorten kapitaal” - geld en de circa 110.000 werklozen, van wie 60.000 laagopgeleiden - te gebruiken om banen te scheppen.

De voorzitter van de sinds 1 januari met Gouda en Dordrecht uitgebreide Rotterdamse Kamer van Koophandel hekelde ondernemingen die hun kapitaal gebruiken om eigen aandelen te kopen. “Het is vast wel slim, maar ik vind het pure armoede. Verdeel dat geld onder het eigen personeel of investeer het. Laat het geld werken”, aldus Van Caldenborgh.

Peper constateerde dat de overheid talrijke maatregelen heeft genomen om de werkgelegenheid te bevorderen, “maar de oogst blijft onder het gewenste niveau”. Innovatie is volgens de Rotterdamse burgemeester in Rijnmond “aan de vrij lage kant” en het succes van startende ondernemers noemde hij eveneens beperkt.

Peper riep het bedrijfsleven op sociale en culturele initiatieven te steunen. “Durf groots en meeslepend te leven”, aldus de Rotterdamse burgemeester op de feestelijke bijeenkomst in het World Trade Centre waar tv-presentatrice Astrid Joosten enigszins onwennig als gastvrouw optrad.

Van Caldenborgh, eigenaar van Caldic Chemie, ontplooide sinds zijn aantreden als voorzitter van de Kamer van Koophandel talrijke initiatieven om de werkgelegenheid te bevorderen en langdurig werklozen in dienst te nemen. Elf van vijftig aangemelde projecten over investment in people zullen naar zijn zeggen op den duur 500 nieuwe banen opleveren. Hij kondigde aan dat de Kamer van Koophandel “dichter bij de stad” gaat opereren.

Applaus oogstte Van Caldenborgh met zijn oproep aan de volgende kabinetsformateur om een besluit te nemen over de aanleg van de autoweg A4 (Delft-Schiedam en een zuidelijke aansluiting richting Antwerpen). “Het zandlichaam voor de A4 ligt er al 25 jaar en is het duurste motorcrossgebied van West-Europa geworden. En dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus de KvK-voorzitter die ook waarschuwde dat in 2005 een tekort van 600 hectare aan 'droog' bedrijfsterrein in Rijnmond dreigt, met als mogelijk gevolg dat bedrijven de regio zullen verlaten.

De Rotterdamse Ondernemersprijs werd dit jaar toegekend aan Bunnik Plants, een hightech tuindersbedrijf in Bleiswijk. In een vrijwel volledig geautomatiseerde kas van 100.000 vierkante meter telen de drie gebroeders Bunnik hier jaarlijks 250.000 potplanten die naar talrijke Europese landen worden geëxporteerd. Bij Bunnik Plants werd vorig jaar een milieuconvenant tussen overheid en het tuinbouwbedrijfsleven getekend.