Herman Noordegraaf

Herman Noordegraaf: Niet met de wapenen der barbaren. Paperback, Passage 1994, van ƒ 49,50 voor ƒ 14,90. De Slegte.

Lijvige studie over het christen-socialisme van Bart de Ligt. De Ligt (1883-1938) behoorde tot de eerste christen-socialisten in Nederland en was een van de belangrijkste radicale anti-militaristen voor W.O. II. Zijn relatie met de kerk en de SDAP verslechterde en mede daardoor stapte hij in 1919 over op het 'religieus-anarchisme'. Dit betekende het eind van de Bond van Christen-Socialisten. Noordegraaf verwerkte veel ongebruikt archiefmateriaal.

    • Ewoud Sanders