Gebied omvang Nederland brandt

De schattingen lopen uiteen, maar de al maanden woedende branden in het noorden van Brazilië hebben ten minste 6.000 vierkante kilometer bos en savanne verwoest. Andere bronnen spreken van 30.000 vierkante kilometer, de oppervlakte van België. De verschillen zijn veelzeggend: niemand kan de omvang van de ramp inschatten.

Over het gebied hangt een permanente rookwolk die het zicht belemmert, waardoor de blusvliegtuigen uit de buurlanden Argentinië en Venezuela - Brazilië beschikt zelf niet over dergelijke apparatuur - weinig effectief zijn.

Het vuur vreet zich een weg in het reservaat van de bedreigde Yanomami-indianen, de laatste grote indianenstam die nog leeft in het stenen tijdperk. De Braziliaanse regering verklaart wel geïnteresseerd te zijn in de hulp die de Verenigde Naties woensdag hebben aangeboden, maar het leger, dat het land van 1964 tot 1985 regeerde, ziet hulp van de VN als een bedreiging van de Braziliaanse soevereiniteit. Veel militairen verzetten zich in 1990 tegen het creëren van het Yanomami-reservaat, een gebied ter grootte van Portugal aan de grens met Venezuela. Ook de Wereldbank heeft Brazilië hulp aangeboden. (Reuters, AFP)