Franker en bond naar rechtbank

AMSTERDAM, 27 MAART. Stanley Franker begint een juridische procedure tegen de tennisbond.

De oud-bondscoach eist een afkoopsom van zijn contract dat volgens hem voor onbepaalde tijd gold. De verbintenis met Franker liep af op 1 oktober 1997. Beide partijen kwamen overeen de verbintenis te verlengen, waarbij de bond op zoek zou gaan naar een andere functie voor de oud-bondscoach. Franker weigerde die nieuwe overeenkomst te tekenen, omdat geen overeenstemming werd bereikt over die nieuwe functie. (ANP)