Frank j. Sulloway

Frank j. Sulloway: De rebel van de familie. De invloed van de plaats in het gezin op de levensloop. Prometheus, 543 blz. ƒ 65,-

Sulloway, wetenschapshistoricus aan het Massachusetts Institute of Technology, onderzocht de ontwikkeling van kinderen uit hetzelfde gezin. Hij vroeg zich af waarom die zo van elkaar konden verschillen. De verklaring ligt in de verschillende strategieën die kinderen toepassen om de aandacht van hun ouders te krijgen.