Formatie in Rotterdam vastgelopen

ROTTERDAM, 27 MAART. De vorming van een college van B en W in Rotterdam is na drie weken moeizame onderhandelingen stukgelopen op blokkades die de vijf partijen (PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en D66) tegen vier mogelijke coalitie-varianten hebben opgeworpen.

Formateur Hans Simons, wethouder van Sociale Zaken en PvdA-lijsttrekker bij de raadsverkiezingen, zei vanochtend dat het overleg is geblokkeerd omdat CDA en VVD eraan vasthouden dat béide partijen aan het nieuwe college moeten deelnemen. De PvdA streeft naar een coalitie van linksere signatuur, omdat bij de verkiezingen van 4 maart een verschuiving naar links optrad.

In een poging de impasse te doorbreken gaat Simons komend weekeinde een ontwerp-programma opstellen dat op maandag 6 april met de onderhandelingsdelegaties van de vijf partijen zal worden besproken. Dan moeten de partijen aangeven welke amendementen ze willen aanbrengen als ze willen deelnemen aan het nieuwe college. “Ik heb de stellige verwachting dat deze procedure een interessante dynamiek zal opleveren”, aldus Simons vanochtend.

Als de patstelling 'onverhoopt' blijft bestaan, zal de nieuwe gemeenteraad op zijn eerste bijeenkomst op 14 april met meerderheid moeten besluiten welke partijen aan het college zullen deelnemen, aldus Simons. Hij acht het uitgesloten dat de PvdA, die met vijftien zetels de grootste fractie in de Rotterdamse raad is, bij een dergelijke stemming uit de boot zal vallen. “Voor een van de twee andere partijen (CDA en VVD) zal deze stemming zeker pijnlijk aflopen”, aldus Simons.

Bij de verkiezingen wonnen PvdA (van twaalf naar vijftien zetels), GroenLinks (van drie naar vier) en de SP (van één naar vier) en de VVD (van zeven naar twaalf zetels). Het CDA bleef gelijk (zes zetels) en D66 verloor vier van haar zeven zetels. Gezien de verschuiving naar links - de Rotterdamse raad is weer even 'rood' als in 1990 - hadden de socialisten voorkeur voor een college van PvdA, CDA, Groen Links en D66. De christen-democraten bleken daartoe vooralsnog niet bereid. Andere varianten, met en zonder CDA en VVD, liepen stuk op blokkades van deze beide partijen die - zo zei Simons - 'elkaar voor het college onmisbaar achten'. De PvdA voelt op zijn beurt niets voor een coalitie met CDA, VVD en GroenLinks.

Simons stelde vast dat het CDA, aangevoerd door wethouder Sjaak van der Tak, voor de verkiezingen 'signalen gaf in de richting van een coalitie met een sociaal gehalte'. Het aftredende Tweede-Kamerlid Frans Jozef van der Heijden (CDA) die met voorkeurstemmen werd gekozen, pleitte na de verkiezingen krachtig voor een coalitie met de VVD. “Daarna is er bij het CDA een tournure gekomen”, constateerde Simons vanochtend.