Brussel wil strafrente bij te laat betalen

BRUSSEL, 27 MAART. De Europese Commissie wil dat bedrijven binnen 21 dagen hun facturen betalen. Doen ze dat niet, dan moeten ze een forse strafrente betalen. Overheden krijgen maximaal zestig dagen de tijd om rekeningen van particuliere ondernemingen te voldoen.

Dat staat in een ontwerp-richtlijn van de Europese Commissie. Die wordt van kracht als zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement ermee instemt. Daarna worden de lidstaten van de Europese Unie verplicht hun wetgevingen hieraan aan te passen. Volgens de Commissie lopen vooral kleine en middelgrote ondernemingen flinke schade op door te late betalingen. Een kwart van de faillissementen bij zulke ondernemingen zou zelfs verband houden met late betalingen.

De betalingstermijn van 21 dagen kan alleen boetevrij overschreden worden als dit contractueel overeengekomen is. Bij te late betaling heeft de verkopende partij recht op een rente over het verschuldigde bedrag die minimaal acht procent meer is dan de beleningsrente van de toekomstige Europese Centrale Bank. Dat zou nu een strafrente betekenen van minimaal 11,3 procent.

In landen die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt uitgegaan van de beleningsrente van de centrale bank. Koper en verkoper hebben het recht om contractueel een hogere strafrente af te spreken.

Verkopende partijen kunnen volgens de ontwerp-richtlijn bij te late betaling naast strafrente ook vergoeding voor andere geleden schade eisen. Bovendien kunnen geleverde goederen teruggevorderd worden zolang de schuld niet is voldaan.

De termijn van zestig dagen voor de overheid geldt slechts als deze contractueel is overeengekomen.