Benjamin Roberts

Benjamin Roberts: Through the keyhole. Dutch child-rearing practices in the 17th and 18th century. Three urban elite families. Verloren, 223 blz. ƒ 45,-

In dit proefschrift worden de opvoedingspraktijk van enkele Nederlandse families geanalyseerd aan de hand van familiecorrespondentie. Aan de orde komen thema's als voeding, ziekte, onderwijs, affectie en morele opvoeding.