'Asielzoeker uit Iran en Noord-Irak terugsturen'

DEN HAAG, 27 MAART. Het ministerie van Justitie wil asielzoekers uit Iran en Noord-Irak terugsturen naar hun land van herkomst. Bronnen binnen het departement en de Tweede Kamer hebben dit bevestigd.

Het kabinet zou vanmiddag het voorstel hierover van staatssecretaris Schmitz (Justitie) bespreken. De voorgenomen uitzettingen naar Iran en Noord-Irak zijn omstreden. Asielzoekers uit deze landen worden op dit moment niet teruggestuurd. Koerden uit Noord-Irak krijgen een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv), omdat de situatie in hun land te onveilig wordt geacht.

Iraanse asielzoekers werden eerder wel uitgezet, maar Justitie stopte deze uitzettingen in oktober vorig jaar. De Nederlandse ambassade in Iran bleek hen toen niet te kunnen volgen voor hun eigen veiligheid, het zogenoemde monitoren. De Kamer was eerder akkoord gegaan met de uitzettingen naar Iran, nadat Schmitz had toegezegd de uitgezette Iraniërs te zullen monitoren.

Justitie overweegt nu de Iraanse en Koerdische asielzoekers na individuele toetsing terug te sturen; vluchtelingen uit deze landen worden dus niet op voorhand geweigerd.

Vluchtelingenwerk heeft boos gereageerd op de voorgenomen uitzettingen van Koerdische asielzoekers naar Noord-Irak. “De situatie is daar niet verbeterd. Er zijn nog altijd dreigende invallen van Turkije en Irak”, aldus een woordvoerder van Vluchtelingenwerk. Ook staan de Koerdische fracties in het gebied elkaar naar het leven.

De organisatie stemt wel in met de uitzettingen naar Iran, mits de asielaanvragen die voor 1994 zijn gedaan, opnieuw worden beoordeeld. Deze aanvragen zouden slordig zijn behandeld, omdat de Iraniërs indertijd toch een voorwaardelijke verblijfsvergunning kregen - ongeacht de beslissing van Justitie.

Schmitz zegde de Kamer vorig jaar toe te overleggen met Amnesty International en Vluchtelingenwerk over een eventuele herbeoordeling van deze 'zaken'. Vluchtelingenwerk zegt nog niets te hebben gehoord.

In tegenstelling tot Iraniërs en Koerdische Irakezen zou Justitie vluchtelingen uit Afghanistan niet terug willen sturen naar hun land. Bronnen melden dat Afghaanse asielzoekers in Nederland mogen blijven, totdat de situatie in hun land is verbeterd. In Afghanistan heersen de radicaal-fundamentalistische Talibaan, die een eigen, zeer strikte interpretatie van de islam hanteren.

    • Yaël Vinckx