AGENDA

30 maart: De Economische en monetaire unie: de nationale en internationale gevolgen. Debat georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken met Kamerleden Van der Ploeg (PvdA), Terpstra (CDA), Weisglas (VVD) en Ybema (D66). 20.00 uur, Nieuw Kafé op de Dam. Info: 020 672 1694.

    • Mathijs Smit