Advies aan deelnemers euro; Franse bank wil evenwicht in budgetten

PARIJS, 27 MAART. De Banque de France dringt aan op begrotingsevenwichten of zelfs overschotten voor de landen die gaan deelnemen aan de euro. De Franse nationale bank vindt dat de verschillende landen elkaar daarop nauwlettend in de gaten moeten houden.

De Raad voor de monetaire politiek van de Banque de France constateert vanmorgen dat “voor de stabiliteit van de euro, om groei te bevorderen, banen te scheppen en de werkloosheid te bestrijden” het essentieel is openbare financiën te hebben “die dicht bij het evenwicht zijn of een overschot te zien geven”.

Zij geeft daar vijf argumenten voor. De rente blijft zo laag, de marktsector krijgt zo ruimte om te investeren, het vertrouwen van gezinnen wordt erdoor vergroot, net als bij bedrijven. Bovendien, schrijft de bank, kunnen lidstaten met een begrotingsevenwicht of een overschot in tijden van groei zich veroorloven in tijden van laagconjunctuur een meer op groei gerichte rol te spelen.

Dit advies richt de Raad, in navolging van het Europees Monetair Instituut, tot “acht lidstaten waaronder Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Oostenrijk en Portugal”. Aan die acht landen heeft het EMI een aanvullende inspanning gevraagd. De Franse nationale bank roept landen als België en Italië op tot een extra lange termijn-inspanning om de staatsschuld te verlagen. In die landen bedraagt de nationale schuld ongeveer het dubbele van de volgens het Verdrag van Maastricht toegestane 60 procent van het bruto binnenlands produkt.

De Raad voor de monetaire politiek van de Franse Bank acht verder structurele hervormingen onontbeerlijk in Frankrijk, maar ook in Duitsland, België, Spanje en Italië, waar “helaas abnormaal hoge werkloosheidspercentages voorkomen”. De Raad stelt vast dat volgens de Oeso 80 procent van de geregistreerde werkloosheid op het vasteland van Europa, dat wil zeggen in de toekomstige euro-zone structureel is. “De beste monetaire en budgettaire politiek zijn de beste voorwaarden om zoveel mogelijk banen te creëren”, schrijft de Banque, “maar dat is niet genoeg”. Dieper gaande hervormingen zijn onontbeerlijk in de landen met een extra hoge werkloosheid.

Volgens de Banque moet de euro even stabiel zijn als de beste munten die er in opgaan, waaronder de Franse franc. De monetaire politiek van de Europese centrale Bank wordt gegarandeerd door de onafhankelijkheid van die instelling. De Banque schrijft dat zij er tussen nu en 1 januari 1999, wanneer de euro een feit wordt, voor zal waken dat de franc zijn hoge graad van geloofwaardigheid behoudt.

    • Marc Chavannes