Verkeersleiders zien na concessies af van acties op het spoor

ROTTERDAM, 26 MAART. De verkeersleiders van de Nederlandse Spoorwegen in Roosendaal en Breda hebben gisteravond besloten geen werkonderbreking te houden. Door het besluit kon het treinverkeer vanmorgen in Zeeland en West-Brabant gewoon doorgang vinden.

De verkeersleiders bliezen hun aangekondigde actie af nadat de directie van NS Verkeersleiding tijdens een ingelast gesprek bij de verkeersleiders in Roosendaal alsnog nadere toezeggingen deed over maatregelen die de hoge werkdruk moeten tegengaan.

Laatste struikelblok bleek gisteravond de opleiding van tijdelijk personeel, dat moet worden opgeroepen als het nieuwe automatiseringssysteem Vervoer Per Trein (VPT) niet functioneert. Die opleiding duurt nu vier maanden en wordt grotendeels verzorgd door het vaste personeel. Dat is daarvoor niet altijd voldoende geëquipeerd. Bovendien leidt het volgens de verkeersleiders tot hoge werkdruk.

Afgesproken is nu dat externe deskundigen onderzoek doen naar deze wijze van opleiden en dat tot de resultaten daarvan bekend zijn het tijdelijk personeel alleen zal worden opgeleid door verkeersleiders die langer dan een jaar in dienst zijn. Al eerder had de directie van NS Verkeersleiding toezeggingen gedaan over het inlopen van verlofdagen en het aantrekken van extra personeel. Ook is contractueel vastgelegd dat er een driemaandelijkse toetsing van de gemaakte afspraken komt. Als deze toetsing negatief uitvalt, willen de verkeersleiders opnieuw een ultimatum stellen.

De vakbonden en de NS zijn tevreden over het akkoord voor Roosendaal en Breda. Beide partijen wijzen erop dat soortgelijke maatregelen ook van kracht kunnen worden voor verkeersleiders elders in het land. Er zijn in Nederland veertig verkeerleidingssposten. De NS heeft plannen het aantal posten te verminderen tot twaalf à vijftien. De post Breda zou verdwijnen.

Volgens de vakbonden heeft het de verkeersleiders verbaasd dat hun directie tot het allerlaatste moment heeft gewacht om in te stemmen met hun eisen. De NS had gisteren, in de verwachting dat de werkonderbreking zou doorgaan, de reizigers van de aangekondigde acties op de hoogte gebracht door het plaatsen van advertenties vandaag in dagbladen, mededelingen op Teletekst en Internet en het aanbrengen van plakkaten op stations.