Vergeten gevangenen

In het artikel 'Beelden uit cel schokken Van Mierlo' (20 maart) wordt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken geciteerd die zegt dat “het oordeel van twee oud-consuls dat de begeleiding (van gedetineerde landgenoten in het buitenland) van het ministerie beneden de maat is” niet terecht is. De televisie-uitzending Zembla heeft - alleen al door de vergelijking met de activiteiten van de Britse ambassade te Moskou - de irrelevantie van die kwalificatie wel bevestigd.

Verder zegt de woordvoerder dat het verwijt van één van de oud-consuls dat “ambassades uit Den Haag het advies krijgen niet al te veel aandacht aan veroordeelde landgenoten te geven pertinent onjuist is”.

Die woordvoerder heeft niet goed geluisterd - ikzelf heb wel degelijk dat advies gekregen toen ik mij voorbereidde op mijn post als Consul Generaal; ik heb niet beweerd dat ambassades uit Den Haag een dergelijk advies krijgen. De mededeling van de woordvoerder is pertinent onjuist.

Overigens wordt bij iedere bezuinigingsoperatie van het departement zeer vaak gesteld dat op de posten te veel tijd wordt besteed aan de zorg voor gedetineerden en dat het best wel een beetje minder kan. Zo bespaart men op personeel, terwijl het aantal gedetineerden stijgt. De departementale begeleiding is beneden de maat.

    • A.D.H. Simonsz
    • Oud Consul Generaal te Frankfort A.D. Main