Van der Moolen: niet meer winst

AMSTERDAM, 26 MAART. Het hoekmans- en optiebedrijf Van der Moolen verwacht dat de nettowinst over 1998 niet hoger zal uitpakken dan in het recordjaar 1997. Het uitblijven van verdere winstgroei wijt Van der Moolen aan margeverkrapping door intensievere toepassing van technologie zoals bijvoorbeeld in handelssystemen.

De bemiddelingsrol tussen vraag en aanbod op binnen- en buitenlandse effecten- en optiebeurzen wordt geleidelijk aan overbodiger doordat kopende en verkopende beleggers elkaar via de geavanceerde handelsystemen vinden.

Dat heeft directievoorzitter P.C. van der Lugt vanochtend gezegd bij de toelichting op de jaarcijfers van Van der Moolen.

Twee weken geleden maakte het effectenbedrijf een nettowinststijging van maar liefst 183 procent tot 115 miljoen gulden bekend. Bijna tweederde van dat bedrag werd behaald uit groei van de bestaande activiteiten, terwijl de rest is te danken aan overnames. Het bedrijf haalde bijna een kwart van zijn opbrengst uit het buitenland.

Van der Moolen verwacht dat de winst tot 2002 per jaar gemiddeld met 20 procent per jaar zal stijgen.

Nieuwe deelnemingen in Amerikaanse effectenbedrijven zullen daarbij een voorname rol gaan spelen.