Technolease

De 'straf' die voor Nederland dreigt als mededingingscommissaris Karel van Miert de technolease-constructie voor Philips illegaal verklaart, is dat minister Zalm het door Philips genoten voordeel terug moet vorderen.

U suggereert, eerst op 14 maart Rutten citerend ('je wil geen schadepost van honderden miljoenen uit Brussel voor je rekening nemen'), en vervolgens in uw hoofdartikel van 21 maart ('Dat zou Nederland een aanzienlijke boete kunnen opleveren'), dat technolease de overheid nog meer geld zou kunnen gaan kosten. Tot nu toe heeft de Europese Commissie echter slechts twee wegen bewandeld bij illegale overheidssteun: de steun terug laten vorderen door de overheid, of de ontvanger van de steun bijvoorbeeld zodanige committeringen laten doen dat concurrentievervalsing door de ontvangen steun uitgesloten wordt.

Het enige risico dat de minister van Financiën dus loopt, als 'Brussel' technolease veroordeelt, is dat hij geld terugkrijgt.

    • Alman Metten
    • Lid Europees Parlement voor de Pvda