Studielast

Graphic studielast

Profieldeel

Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen, die voor iedere school gelijk zijn. Het profiel Cultuur en maatschappij wordt pas vanaf augustus 1999 volledig aangeboden, omdat het algemeen-theoretische vak Culturele en kunstzinnige vorming 2 nog niet ontwikkeld is. Tot dan wordt dit vak vervangen door een keuzevak.

Vrij deel

Met deze vakken kan de leerling het profieldeel aanvullen. Een leerling die het profieldeel gekozen heeft en als vrij vak Biologie kiest, heeft daarmee automatisch ook het profieldeel Natuur en gezondheid gekozen. Niet iedere school biedt alle vakken aan.

Gemeenschappelijk deel

Deze vakken zijn voor iedere leerling verplicht. Het nieuwe combinatievak Geschiedenis en maatschappijleer 1 wordt aanvankelijk nog als twee aparte vakken aangeboden. Het vak Algemene natuurwetenschappen wordt pas verplicht in augustus 1999, maar scholen kunnen het al vanaf augustus 1998 aanbieden.