SCHOOLBOEKEN

De educatieve uitgevers Meulenhoff, Thieme en SMD promoten hun schoolboeken met 'De Truck', een rijdende presentatie van tientallen nieuwe uitgaven. De nieuwe boeken zijn nodig op scholen die de tweede fase invoeren. Het 'oude' lesmateriaal sluit niet aan op de nieuwe situatie van zelfstandig, in eigen tempo leren. De actuele uitgaven zijn bijvoorbeeld voorzien van software en een opdrachtendeel.

Boeken worden door deze aanpassingen en door veelvuldiger gebruik van kleuren aanzienlijk duurder. De vereniging van schoolleiders heeft berekend dat ouders tussen 700 en 1.400 gulden extra per jaar voor lesmateriaal kwijt zijn. Dat komt ook doordat het aantal vakken verdubbelt en het lesmateriaal om de paar jaar moet worden geactualiseerd. Alleen op scholen die een eigen boekenfonds hebben, blijft de kostenstijging beperkt. Mogelijk wordt de btw op de boeken verlaagd.

De uitgeverijen lopen achter met de levering van nieuw lesmateriaal. Een aantal scholen heeft mede om die reden de invoering van de tweede fase uitgesteld. De uitgevers zeggen te weinig tijd te hebben gekregen, namelijk twee jaar in plaats van de benodigde drie.