Rusland ontslaat 200.000 ambtenaren

MOSKOU, 26 MAART. Rusland is van plan de komende maanden ruim 200.000 ambtenaren te ontslaan, als onderdeel van een met het IMF overeengekomen bezuinigingspakket. Dat zegt de demissionaire vice-minister van Financien Aleksej Koedrin vanmorgen in de Financial Times.

Volgens Koedrin zal de maatregel in de komende drie tot vier maanden in totaal 208.000 overheidsdienaren treffen, waaronder 68.000 leraren en 22.000 werkers in de gezondheidszorg. Dit massa-ontslag moet de staat een besparing van 17 miljard gulden opleveren. Ondanks het onverwachte ontslag van de regering per presidentieel decreet, maandag, gaat het programma gewoon door, aldus Koedrin. Jeltsin wil dat er een nieuw kabinet komt dat versneld doorgaat op de ingeslagen weg van economische hervormingen. Het drastisch afslanken van het uit de Sovjet-tijd daterende overheidsapparaat hoort daar bij. Eerder was aangekondigd dat tien tot vijftien procent van de ambtenarij overtollig zal worden. De ontslaggolf sluit op een cynische manier aan bij de wens van president Jeltsin dat de achterstand in de betaling van lonen en uitkeringen wordt weggewerkt: volgens Koedrin blijft er zo meer geld over voor diegene die hun baan behouden.

Tegenover het persbureau Interfax meldde Koedrin dat aan de inkomstenzijde van de overheidsfinanciën enige vooruitgang is geboekt: de belasting-inning in het eerste kwartaal van dit jaar zou volgens voorlopige schattingen 42 procent hoger uitkomen dan die over de vergelijkbare periode in 1997, toen amper de helft van de belasting inbaar bleek. “We willen voortbouwen op dit succes”, aldus Koedrin. De verbeterde resultaten schreef hij toe aan het doelmatiger optreden van de douane en het ministerie dat waakt over het staatseigendom.

Het Russische onvermogen om de fiscale wetgeving te hervormen en de telkens tegenvallende belastingopbrengsten hebben het IMF er al twee maal toe gebracht een uitkering in het kader van het langlopende krediet van 10 miljard dollar tijdelijk op te schorten. Het vertrouwen van buitenlandse investeerders in de Russische markt lijkt eerder gesterkt dan geschonden door de val van het kabinet. Een voor maandag geplande uitgifte van een staatsobligatie vond gisteren alsnog doorgang en leverde de schatkist ruim 600 miljoen dollar op. De Moskouse aandelenbeurzen zijn stabiel. Waarnemers gaan er vanuit dat sleutelfiguren als vice-premier Boris Nemtsov, die garant staan voor een voortgaande overgang naar het kapitalisme, een sterke rol in het nieuw te formeren kabinet krijgen toebedeeld.