Recordpakket voor stimulering economie Japan

TOKIO, 26 MAART. Japan zal zijn economie met ruim 16 biljoen yen (250 miljard gulden) stimuleren. Dit heeft de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) vandaag bekendgemaakt, nadat vanuit met name het buitenland al maandenlang is aangedrongen op Japanse maatregelen. Het gaat om de grootste stimulering in de Japanse geschiedenis.

De regering zal het geld vooral steken in publieke werken. Het komende stimuleringspakket is het zevende pakket sinds het einde van de 'luchtbel' en het grootste tot dusver. De 16 biljoen yen komt overeen met ongeveer 3 procent van het bruto binnenlands product.

Grootschalige belastingverlichting is niet in het steunpakket opgenomen. Andere industrielanden, waaronder de VS, en ook het Japanse bedrijfsleven hadden hierop juist aangedrongen, omdat belastingverlaging eerder effect heeft op consumptie en daarmee de import dan publieke werken.

Tokio moet volgens de critici de binnenlandse vraag stimuleren, zodat Japan als motor kan dienen voor economisch herstel van het door een crisis getroffen Azië en ook het Japanse betalingsbalansoverschot kan worden verminderd. De publieke werken zullen zich toespitsen op de gebieden informatietechnologie, wetenschap, milieu en welzijn. Daarnaast wil de LDP de onroerend goedmarkt weer op gang krijgen en banken helpen met het afschrijven van hun 'slechte leningen' die resteren uit de hausse in grond- en aandelenprijzen eind jaren tachtig. Om de aandelenmarkt op te peppen wil de LDP tevens geld van de postspaarbank - een overheidsinstelling - in de beurs pompen.

Voorzitter Inabe van de Japanse Kamer van Koophandel noemde het ontbreken van belastingverlaging “jammer”. Voormalig premier Kiichi Miyazawa, tevens voorzitter van de commissie voor 'stabilisering van de financiële sector' binnen de LDP, zei over een belastingverlaging: “Niet dit keer. Misschien in een volgend pakket.”

Shoichiro Toyoda, voorzitter van de belangrijke bedrijfslobby Keidanren, zei voor de publieke omroep NHK het liefst dit jaar nog een belastingverlaging te zien.

In Japan is een groeiend koor van critici dat wijst op geldverspillende publieke werken zonder enig economisch nut die overal in Japan worden uitgevoerd, zoals vrijwel ongebruikte lucht- en zeehavens. Er is veel kritiek op de LDP dat deze werken slechts zijn bedoeld om de traditionele LDP-achterban - boerencoöperaties en bouwbedrijven - tevreden te houden.

    • Hans van der Lugt