Poster van Loesje

Foto: Een poster van 'Loesje' en tekeningen van Pieter Leenheer. Uit: Studiehuis in zicht, uitgave van de Stuurgroep Profiel Tweede fase Voortgezet Onderwijs (1996).