Personeel NS voert actie ; 'Privatisering spoorwegen desastreus'

DEN HAAG, 26 MAART. Treinpassagiers in het hele land hebben vanmorgen een pamflet overhandigd gekregen, waarin het personeel van NS Reizigers waarschuwt voor de mogelijk negatieve gevolgen van de door het kabinet gewenste privatisering van het spoorvervoer.

In het pamflet, getiteld 'Ieder zijn trein? Reiziger let op uw zaak!', wordt gesteld dat de plannen van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) om het spoorvervoer bloot te stellen aan de werking van de markt “desastreus” zijn. “Het nieuwe beleid van Jorritsma maakt uw reis duurder, ingewikkelder, langer en onvoorspelbaarder”, aldus de auteurs, die nieuwe acties in het vooruitzicht stellen voor het moment dat de Tweede Kamer zich zal buigen over Jorritsma's plannen.

Het gaat om een spontaan initiatief van honderden ongeruste conducteurs, lokettisten en ander personeel van NS Reizigers, de poot van de NS die zich bezighoudt met personenvervoer en die in totaal zo'n 11.000 mensen in dienst heeft. “We besloten een paar weken geleden onze krachten te bundelen en met zo'n pamflet te komen”, aldus D. van der Meulen uit Zutphen, een van de drijvende krachten achter de actie.

Een woordvoerder van de NS in Utrecht onderstreept dat het een spontane actie van het personeel betreft, waar directie noch vakbonden iets mee te maken hebben. “Maar we zullen zo'n actie niet verbieden en hebben er wel enig begrip voor”, zei hij. “Het is een uiting van de onzekerheid over de toekomst van het bedrijf door de plannen van het kabinet.”

Een woordvoerster van Jorritsma's departement zegt het te betreuren dat in het pamflet een volgens haar geheel verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven. Ze wijst erop dat er bovendien nog niets is beslist. De nog vertrouwelijke nota van Jorritsma over marktwerking op het spoor moet nog binnen het kabinet worden besproken, waarna ook de Tweede Kamer er nog een oordeel over moet geven.

De schrijvers van het pamflet schetsen een zwart scenario, waarbij de reiziger door de dreigende versnippering van het railvervoer in de toekomst op één reis drie keer moet overstappen en drie verschillende kaartjes nodig heeft. Ook zouden ze in dunner bevolkte regio's niet langer met de trein kunnen en in plaats daarvan met de bus moeten reizen. Ze wijzen erop dat de privatisering van het spoorvervoer in Engeland, waar die al verder ontwikkeld is, bovendien zou hebben geleid tot duurdere kaartjes.

Jorritsma's nota stond reeds vorige week op de agenda van de ministerraad maar de bespreking ervan is doorgeschoven naar een later tijdstip. De minister wil nog wel voor de verkiezingen een raamwerk voor de marktwerking door het kabinet willen loodsen. Concrete vragen als het probleem van de duur van de concessies van maatschappijen op bepaalde tracé's zou ze echter willen openlaten voor het volgende kabinet.