Overeenkomst met uitgevers; Journalisten krijgen geld voor Internet

ROTTERDAM, 26 MAART. Dagbladuitgevers en journalisten hebben een principe-overeenkomst bereikt over de vergoedingen die redacteuren ontvangen voor het hergebruik van hun krantenartikelen voor elektronische media zoals CD-rom, Internet en databanken.

Het akkoord gaat uitsluitend over journalisten in vaste dienst van een krant. Over free-lancers wordt nog verder onderhandeld. Dat hebben de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) vanmorgen bevestigd. De overeenkomst moet nog door de leden worden goedgekeurd.

Journalisten die een vaste dienstbetrekking hebben bij een dagblad zullen voor een periode van drie jaar een half procent van hun bruto-jaarsalaris ontvangen voor het opnieuw gebruiken door de uitgevers van hun werk. In die periode mogen de dagbladuitgevers vrijelijk experimenteren met de uitgaves van CD-roms, via Internet, of krantenartikelen in elektronische databanken. Na die periode wordt er opnieuw onderhandeld om op basis van de opgedane ervaringen nieuwe tarieven vast te stellen.

NVJ-secretaris I. Brakman noemt het akkoord “een eerste doorbraak” in deze lang slepende kwestie. Vorig jaar wonnen drie free-lancemedewerkers van de Volkskrant een kort geding tegen hun eigen krant, waarbij de rechter uitsprak dat de medewerkers recht hebben op een vergoeding voor elektronisch hergebruik. Die uitspraak heeft slechts indirect invloed gehad op het nu bereikte akkoord omdat voor medewerkers in vaste dienst het auteursrecht via de CAO al bij de journalisten was gelegd. De onderhandelingen over die CAO liepen afgelopen jaar zeer stroef omdat uitgevers van die afspraak afwilden.

Delegatieleider ir. G. van den Berg van de NVJ, tevens lid van de raad van bestuur van PCM Uitgevers (onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant), zegt dat de uitgevers nu “eindelijk aan de slag” kunnen. Volgens hem kan dat half procent door uitgevers nog niet worden terugverdiend met de uitgaves van elektronische produkten: “Er moet nog steeds geld bij.”

In het akkoord is ook een gezamenlijke aanpak tegen 'piraterij' afgesproken. Kranten merken dat hun artikelen ook zonder toestemming van de uitgever door derden worden hergebruikt. Voor knipselkranten, elektronisch of op papier, kan een collectieve vergoedingsregeling worden afgesloten waarbij de opbrengst op 50/50-basis wordt verdeeld tussen uitgever en medewerkers. De reeds bestaande Stichting Nieuwswaarde krijgt van de uitgevers een kapitaal van een half miljoen gulden, en zal zich belasten met de verdeling van deze gelden.