Midden-Oosten

De VVD-ers Weisglas en Wilders vinden dat Europa in het Midden-Oosten als 'een olifant door de porseleinkast' loopt (19 maart). Het lijkt Weisglas te zijn ontgaan, dat Netanyahu onlangs Europese steun kwam zoeken voor een Likudplan om alsnog uitvoering te geven aan resolutie 425 van 1978.

Israel wilde zich eenzijdig uit de veiligheidszone in Zuid-Libanon terugtrekken. Plotseling had Netanyahu Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nodig om Libanon en Syrië te bewegen een einde te maken aan het gedogen van de gewelddadige Hezbollah-praktijken.

De Britse minister van buitenlandse zaken Cook heeft zich namens de EU van die taak gekweten en zal zeker te horen hebben gekregen, dat Israel naast de resolutie 425 ook resolutie 242 van 1967 (teruggave van het - buiten de Westoever - laatste nog 'bezette gebied', de Golan) zal moeten uitvoeren. Helaas hebben de moord op premier Rabin en het latere aantreden van Netanyahu de hoop op een 'Golan-doorbaak' doen vervliegen.

Cooks bezoek aan Har Homa en zijn PLO-contact daar kwalificeren als 'bruuskeren' en 'als een olifant door de poseleinkast lopen' is evenals de reactie van Netanyahu 'te gek voor woorden'.

Hoe langer de algehele vrede met Israel met de PLO, Syrië en Libanon uitblijft, hoe ernstiger de complicaties bij bijvoorbeeld een uit de hand lopend Irak-conflict kunnen worden. Israel heeft nucleaire wapens. De Verenigde Naties en vooral de VS doen alle moeite om het massavernietigingsarsenaal van Irak te vernietigen. De gehele wapenwedloop in het Midden-Oosten zal echter moeten worden gestopt en afgebouwd.

    • J.C. Mühren
    • Oud Vn-Waarnemer
    • Ex-Defensie-Attaché in het Mo