Kok houdt zich op de vlakte over Italië

DEN HAAG, 26 MAART. Minister-president Kok neemt ten aanzien van de toetreding van Italië tot de EMU een afwachtende houding aan. Hij wil afwachten of de toezeggingen die Italië heeft gedaan om zijn financiële positie verder op orde te brengen, “in Rome voldoende politieke steun krijgen”.

Dat zei Kok gisteren in een reactie op het advies van de Europese Commissie over de landen die kunnen toetreden tot de Economische Monetaire Unie.

Volgens de premier en minister Zalm (Financiën) zijn er ten aanzien van de toetreing van Italië en België “nog wel een aantal zorgelijke punten”, aldus Zalm. “Dat geldt met name voor de schuldquote in België en Italië.” Volgens Kok zit België met de terugdringing van het finacieringstekort “heel duidelijk op de goede lijn, maar draagt het een hoge schuld met zich mee vanuit het verleden”.

Kok noemde de publicatie van de rapportages gisteren “een heel groot en belangrijk moment”. “De invoering van de euro is een stuk dichterbij gekomen. Je kunt niet meer terug.”.

Kok kondigde aan dat het kabinet spoedig met een standpunt zal komen over de toetreding tot de EMU. Hij hoopt daar “in goede harmonie” over te kunnen debatteren met de Kamer.