Kamer wil rijkssteun voor stad Den Haag

DEN HAAG, 26 MAART. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt, in tegenstelling tot het kabinet, dat het rijk een deel van de schuldsanering van de gemeente Den Haag voor zijn rekening moet nemen. De Kamer vindt het kabinetsplan om andere gemeenten gezamenlijk voor de schuld te laten betalen niet acceptabel.

Dit bleek vanmorgen tijdens een debat tussen Kamer en staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) over de artikel 12-steun aan Den Haag. Den Haag heeft vorig jaar van het kabinet ruim 1,1 miljard gulden ontvangen. Daarmee kwam een einde aan de artikel-12 status die de stad onder curatele plaatste.

Het rijk financiert het bedrag voor. Het gemeentefonds moet de 1,1 miljard in acht jaar inlopen.

Volgens de fracties van de PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks wordt daarmee door het kabinet een te grote financiële druk op de begrotingen van andere gemeenten gelegd en moet het rijk geld bijdragen. “Een stad als Leiden moet 1,5 miljoen gulden per jaar gaan betalen. Dat hakt er wel erg hard in”, aldus Hoekema (D66). Noorman-den Uyl (PvdA): “Dit is niet de oplossing die wij zoeken.” Kamerlid Van der Hoeven (CDA) noemde het zelfs “onfatsoenlijk” dat gemeenten nu grote bedragen in het gemeentefonds moeten storten. De Kamer liet weten dat het kabinetsvoorstel, dat voor dit jaar is goedgekeurd, tijdens de formatie opnieuw besproken zal moeten worden.

Volgens Van de Vondervoort bewandelt het kabinet de gebruikelijke weg als het gaat om het saneren van de schulden van een artikel-12-gemeente.

“We hebben de schuld in een keer voorgefinancierd. Dat heeft een bestuurlijk voordeel voor Den Haag, omdat de schuld weg is. En het heeft een financieel voordeel van honderd miljoen gulden, omdat de rente over de schuld lager is. Voorfinancieringen betekent echter in gewoon Nederlands: terugbetalen”, aldus Van de Vondervoort.

Het bedrag van 1,1 miljard gulden zal over acht jaar, met rente en aflossing, weer aan het rijk zijn terugbetaald. Over 1998 betalen de gezamenlijke gemeenten 148 miljoen gulden aan het gemeentefonds. De jaren daarna is dat 180 miljoen gulden per jaar.

Een groot aantal gemeenten liet vanmorgen voor het debat weten de plannen “een veel te zware last te vinden”. De burgemeester van Loon op Zand, een gemeente die jaarlijks twee ton moet inleveren, overhandige 158 protestbrieven van kleine gemeenten.