INLICHTINGEN

Informatienummers

Het informatienummer voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen luidt (079) 3 23 24 44. De onderwijstelefoon Hulp, advies en informatie over veiligheid en leefbaarheid op school is op werkdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur te bellen: 08 00 16 08 (gratis).

Instituut voor Leerplanontwikkeling

Landelijk instituut, grotendeels bekostigd door het ministerie van OC&W. Houdt zich bezig met vernieuwing van het voortgezet onderwijs. Geeft schriftelijke publicaties, audiovisueel materiaal en educatieve software uit. Het instituut kan informeren over de (nieuwe) vakken in de tweede fase, zowel inhoudelijk als wat de praktische toepassing betreft. Diverse voorlichtingsbrochures behandelen onder andere: Algemene natuurwetenschappen, samenvoeging van biologie, natuurkunde en scheikunde. Informatica, keuzevak zonder centraal eindexamen. Culturele en kunstzinnige vorming 1, combinatie van diverse kunstdisciplines. Management en organisatie, keuzevak over personeelsbeleid en marketing. Informatie (053) 484 03 99. Bestellen van brochures: (053) 484 03 05 of per post: Afdeling verkoop SLO, postbus 2041, 7500 CA Enschede

Landelijke ouderverenigingen

Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO), Bezuidenhoutseweg 251, 2594 AM Den Haag (070) 3 85 08 66. Nederlandse Katholieke Oudervereniging (KNO), postbus 97805, 2509 GE Den Haag (070) 3 28 28 82 Vereniging voor Ouders, Christelijk Onderwijs en Opvoeding (Ouders & COO), postbus 125, 3970 AC Driebergen (0343) 51 34 34. Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), postbus 10241, 1301 AE Almere (036) 5 33 15 00.

Pedagogische centra.

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). Informatie over wiskunde, natuurvakken en lichamelijke opvoeding. Postbus 85475, 3508 AL Utrecht (030) 2 85 66 00. Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS). Informatie over Nederlands en moderne vreemde talen en informatiekunde/ informatica. Postbus 1592, 3800 BN Amersfoort (033) 4 53 43 43. Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC). Informatie over kunstvakken en mens- en maatschappijvakken. Postbus 482, 5201 AL Den Bosch (073) 6 24 72 47.

Cito

De afdeling communicatie-informatie geeft inlichtingen over (veranderingen in) toetsing en examinering in de tweede fase. 026) 3 52 13 14.

Lica

Landelijk Informatiecentrum Aansluiting van het voortgezet onderwijs op het HBO. Geeft informatie over doorstroomrechten. (053) 4 87 12 65 fax (053) 4 31 54 92 e-mail lica@oz.hen.nl Informatiecentrum VSNU Informatie van de gemeenschappelijke universiteiten over de aansluiting van het VWO op het wetenschappelijk onderwijs en over doorstroomrechten. Postbus 19270, 3501 DG Utrecht, (030)2 36 38 53

NVS

Nederlandse Vereniging van Schooldecanen. Adviseert over Profielkeuze en doorstroomrechten. Helpt ouders en leerlingen wegwijs maken in de tweede fase en adviseert decanen over hun rol in de voorbereiding van leerlingen op vervolgonderwijs. Mauritsstraat 100,3583 HW Utrecht, (030) 2 54 39 29 fax (030) 2 54 52 74

Internet

Procesmanagement Voortgezet Onderwijs. Website met achtergrondinformatie, actuele ontwikkelingen en een bestelformulier voor PMVO-uitgaven. Ook is er de mogelijkheid via het web vragen te stellen over veranderingen in het voortgezet onderwijs. www.pmvo.nl Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) Website met een discussiepagina over de tweede fase. www.kpcgroep.nl

Symposium Op 25, 26, 27 en 28 juni organiseert de Stichting voor Effectief en Affectief Leren (SEAL) een symposium voor leraren, ouders en leerlingen over leerplezier en het leerproces. Een van de deelonderwerpen is de nieuwe tweede fase van het voortgezet onderwijs. Kosten: 575 gulden. Informatie bij SEAL, Kanaalstraat 55-57, 7311 MN Apeldoorn, (055) 521 66 16.