HAVO & VWO: De tweede fase

Alles wordt anders in de hoogste klassen van Havo en VWO. Op circa eenderde van de scholen wordt per augustus de nieuwe 'tweede fase' ingevoerd'. De overige scholen volgen een schooljaar later.

De leerling van de toekomst verzamelt zelfstandig informatie in de mediatheek van de school, werkt in zijn eigen tempo en kan kennis praktisch toepassen. Met nieuwe lesmethoden moet de uitval van studenten in het hoger onderwijs aanzienlijk worden teruggedrongen. De belangrijkste verandering is de komst van vier profielen waaruit de leerling moet kiezen: lespakketten die zijn gericht op een bepaalde richting in het hoger onderwijs. Op veel scholen moeten leerlingen in de loop van april die keuze maken. Naast het profieldeel heeft elk pakket een vrij deel (keuzevakken) en een gemeenschappelijk deel. Verder is er een tiental nieuwe vakken en zal de leerling een voller lesrooster krijgen. Iedere school krijgt een studiehuis, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerling maakt al vanaf de vierde klas opdrachten en tentamens voor het schoolexamen, dat het schoolonderzoek vervangt. De vakken van het profieldeel worden afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen. In deze bijlage: tips en antwoorden op vragen. pagina 2 Een bezoek aan een studiehuis. pagina 3 En: de aansluiting van de tweede fase op het hoger onderwijs. pagina 4 Een Profiel-deel voor ouders en leerlingen.