Geen onderzoek varkenspest

DEN HAAG, 26 MAART. De Tweede Kamer weet niet of het ministerie van Landbouw in de eerste maanden van de varkenspestepidemie grote fouten heeft gemaakt. Verscheidene belangenorganisaties hebben verschillende lezingen over wat er precies is gebeurd sinds in februari vorig jaar de pest uitbrak.

Na een hoorzitting van anderhalve dag, waar allerlei belangenorganisaties kritiek uitten, bleken de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 geen behoefte te hebben aan verder onderzoek naar het beleid van minister Van Aartsen (Landbouw). Het CDA pleitte wel voor een parlementair onderzoek.

De drie coalitiepartijen willen afwachten met welke reorganisatievoorstellen de minister komt om de veterinaire dienst te veranderen. Volgens de PvdA lopen de meningen van betrokken partijen over de bestrijding van de pestepidemie zo ver uiteen, “dat je als Kamerlid geen duidelijke conclusies kunt trekken”, aldus Huys (PvdA). Na afloop van een op verzoek van de minister besloten gedeelte, gistermiddag, waarbij ambtenaren van het ministerie een toelichting gaven op de gebeurtenissen, zei Kamerlid Ter Veer (D66) dat er geen conclusies getrokken konden worden. Ook voor de VVD is het beeld over wat er vorig jaar is gebeurd “nog steeds niet helder”. Het onderzoeksinstituut van het ministerie (ID-DLO) verklaarde gisteren dat het massale preventieve ruimen van ongeveer 1.200 bedrijven niet nodig en ondoelmatig was. Bij slechts veertig van de 1.200 preventief geruimde bedrijven bleek varkenspest te heersen, “en daar waren we ook op een andere manier wel achter gekomen”, aldus een woordvoerder van ID-DLO. Gericht opsporen was beter geweest, zo schreef de onderzoeker vorig jaar al in een brief aan de minister, drie dagen na het uitbreken van de varkenspest.

De boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, hadden felle kritiek op het beleid van de minister. Volgens hen heeft de minister “fout op fout gestapeld bij de bestrijding van de varkenspest, waardoor de ziekte zich onnodig kon verspreiden”. Ambtenaren werkten volgens LTO voortdurend langs elkaar heen, schonden afspraken met boerenorganisaties en waren slecht op de hoogte van de situatie in het pestgebied.

De Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is van mening dat de varkenspestepidemie veel te lang heeft geduurd.

Als de varkens gevaccineerd zouden zijn, zou de epidemie binnen vijf à zes weken zijn afgelopen, aldus de vereniging van dierenartsen.