Eis werkgevers in zorgsector; 'Fiscale steun voor regelen kinderopvang'

DEN HAAG, 26 MAART. Werkgevers in de gezondheidszorg eisen dezelfde fiscale voordelen voor het regelen van kinderopvang en scholing als in het bedrijfsleven.

Dit is volgens hen nodig om te voorkomen dat er over drie jaar al een tekort is aan 20.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Op dit moment beschikt 80 procent van de ziekenhuizen al over een voorziening voor de kinderopvang.

Werkgevers die kinderopvang en scholingsfaciliteiten leveren, kunnen al 20 procent van de kosten aftrekken van de af te dragen loonbelasting. Daarnaast kunnen werkgevers die vennootschapsbelasting betalen nog eens eenderde van de kosten aftrekken van die belasting. Werkgevers in de zorg willen dit fiscale voordeel ook, maar zij betalen geen vennootschapsbelasting.

De ministers Borst (Volksgezondheid) en Melkert (Sociale Zaken) hebben gisteren tijdens overleg over problemen op de arbeidsmarkt toegezegd in het kabinet na te gaan of een vergelijkbare fiscale tegemoetkoming haalbaar is.

De eis van de werkgevers om meer geld voor het komende overleg met de vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst werd door Borst niet gehonoreerd. In het kabinet is het al moeilijk genoeg haar toezegging hiervoor negenhonderd miljoen gulden beschikbaar te stellen, overeind te houden, zo zou zij volgens een woordvoerder van de werkgevers hebben laten weten.

De werkgevers boden de ministers ook een 'plan van aanpak' aan met maatregelen die een verbetering van het 'imago' van de zorgsector op de arbeidsmarkt beogen. Betere kinderopvang en verlaging van de werkdruk moeten de sector aantrekkelijker maken, opdat meer jongeren kiezen voor een baan in de zorg en op de arbeidsmarkt terugkerende vrouwen vaker hun oude beroep oppakken. Voor de uitvoering van het plan is volgens de werkgevers vierhonderd miljoen gulden extra nodig.

Werkgevers en vakbonden zouden het plan samen aan Borst en Melkert aanbieden.

De bonden zagen daar echter van af toen afgelopen dagen duidelijk werd dat het kabinet geen extra geld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden beschikbaar stelt.

Borst en Melkert gaan met de werkgevers de komende dagen na of en in welke mate het 'plan van aanpak' uitvoerbaar is.