De leraar

Naam: Martin Huizing Beroep: leraar biologie Leeftijd: 41 Woonplaats: Leiden

“Ik ben nu nog leraar biologie, maar vanaf augustus 1998 mag ik mijzelf ook leraar Algemene Natuurwetenschappen (ANW) noemen, een combinatie van natuurkunde (inclusief sterrenkunde), biologie en scheikunde. Een forse uitbreiding van mijn leraarsbevoegdheid, kortom, waar ik wel wat voor heb moeten doen. Zo volg ik sinds enkele maanden met zo'n 25 andere leerkrachten de eerste officiële cursus ANW aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Negen bijeenkomsten van een halve dag en drie conferenties van een hele dag.

“De bedoeling is dat je als leraar weer enige tijd in de schoolbanken kruipt. Je probeert je te verplaatsen in de leerling die tweede-fase-onderwijs volgt. Hoe vergroot je zijn zelfstandigheid? Hoe leer je hem leren? Hoe help je hem een mening te vormen? In groepjes van vijf laten docenten bijvoorbeeld hun gedachten gaan over de verschillende didactische methoden; vervolgens bespreken ze gezamenlijk de ervaringen met ANW elders in de wereld.

“Of ze spelen een debat na tussen heliocentristen en geocentristen; de ene groep poneert de stelling dat de aarde centraal staat, de andere groep zweert bij de zon. In de klas probeer ik die debatten, bij wijze van experiment, voort te zetten, ditmaal met leerlingen. Wie is er voor de uitbreiding van Schiphol, wie tegen? Moet het autogebruik worden ontmoedigd, of juist niet?

“Verder krijgen leraren natuurlijk ook vakinhoudelijke lessen, want geen leerkracht die het fijne weet van zowel biologie, natuur- als scheikunde. Al met al is het nog stevig aanpoten, want we worden slechts twee uur per week vrij geroosterd om ons huiswerk te maken, de inhoud van het vak te bestuderen en een werkplan voor het komende schooljaar te maken. Een gedegen voorbereiding vergt veel meer tijd. Daarbij komt dat een aantal leermethoden pas tegen de zomer wordt verwacht, dus die zomervakantie zal ik deels wel moeten inleveren.”

    • Danielle Pinedo