COMPUTER IDEE

*Computer idee verschijnt tweewekelijks, ƒ 2,95 Informatie voor deze rubriek kunt u sturen naar Agenda NRC Handelsblad, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam, of e-mailen naar: weekagenda@nrc.nl

Computer idee, een nieuw blad over PC's, prijst zichzelf via radio, tv en abri's aan als een tijdschrift dat vooral geschikt is voor beginners op computergebied. Het blad is nadrukkelijk niet bedoeld voor informatici, helpdesk-medewerkers en ingenieurs. In het eerste nummer staat dan ook een informatief artikel over de aanschaf van de eerste PC, volgens de redactie een net zo heuglijk moment in het leven van de moderne mens als de eerste driewieler. Of Computer idee echt zo onmisbaar is voor de computerende leek is de vraag. De inhoud is actueel en redelijk informatief, maar niet echt verrassend. Computer idee biedt niets wat de vele andere PC-tijdschriften in de kiosk niet ook hebben.