BOEKEN EN VIDEO

Profielboekje VWO Profielboekje Havo Het Landelijk dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting heeft voor leerlingen en ouders twee publicaties uitgebracht met gedetailleerde informatie over de profielen. Ze kosten 10 gulden per stuk. Te bestellen op werkdagen tussen 9 uur en 12.30 uur via (0522) 24 00 66. Het Havo-boekje heeft bestelnummer 0404.21 en het VWO-boekje 0404.11.

Een nieuwe tweede fase voor Havo en VWO Boekje van het ministerie van OC&W over de tweede fase. Het biedt een compleet overzicht van de profielen, de nieuwe vakken, de inrichting van het studiehuis, doorstroming naar hogeschool en universiteit enzovoort. Het boekje kost 12,50 gulden en kan worden besteld bij het Sdu Servicecentrum, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, (070) 3 78 98 30.

Televisieserie Teleac/NOT zond eerder een televisieserie uit over de tweede fase met reportages, sketches en vraaggesprekken. Leerlingen, leerkrachten en ouders geven daarin hun mening over de ingrijpende onderwijsvernieuwing. De serie kan worden opgevraagd bij het Teleac/NOT door 144 gulden over te maken op giro 524232 onder vermelding van 'Video Studiehuis'. Internet-gebruikers kunnen ook terecht bij de website van Teleac: www.omroep.nl/teleacnot. Doorklikken naar 'Radio on demand'.

Het aantal door de overheid vastgestelde studielasturen per vak.