Bewaking met video in Leeuwarden

LEEUWARDEN, 26 MAART. Er komt bewaking met videocamera's in de horecagebieden van de Leeuwarder binnenstad. Burgemeester H. Apotheker beschouwt videobewaking als een extra middel voor de politie om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen. Het plaatsen van camera's is een van de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van de dood van Meindert Tjoelker (30), vorig jaar september op de Nieuwestad in Leeuwarden. Tjoelker sprak vier mannen aan op baldadig gedrag en werd vervolgens doodgeschopt.

De camera's zullen draaien op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond tussen tien uur 'a avonds uur en zes uur 's morgens. De politie zal de beelden permanent observeren. Volgens H. Klarenbeek, adviseur veiligheid van de gemeente Leeuwarden, is bewaking met camera's in combinatie met het extra politietoezicht in de Leeuwarder binnenstad een “prima middel” om het publiek een groter gevoel van veiligheid te geven. In Amsterdam, Groningen, Bergen op Zoom en Ede zijn eerder camera's geplaatst.

Met ingang van 1 april geldt in de binnenstad een algeheel verbod om op de openbare weg te drinken. Wie op straat alcohol drinkt, krijgt een bekeuring. Het verbod duurt tot 1 november. Vorig jaar gold al een drankverbod op bepaalde plaatsen in de binnenstad, maar de overlast verplaatste zich toen naar de randen van het centrum. Vooral in stadspark de Prinsentuin ondervonden watersporters last van agressieve jongeren.