Banken Japan geven Indonesië uitstel

TOKIO, 26 MAART. De tien grootste Japanse banken hebben gisteren ingestemd met zes maanden uitstel van betaling voor het Indonesische bedrijfsleven. Dit berichtte de Japanse krant Yomiuri vandaag. Het bericht is echter niet officieel bevestigd.

Volgens de krant is het voorstel voor uitstel afkomstig van de Britse bank Standard Chartered en zitten de Japanse goedkeuring de belangrijkste Britse, Amerikaanse en Japanse geldschieters van Indonesië nu op één lijn. De banken zouden het voorstel voor uitstel van betaling zou vandaag aan Indonesische zijde overleggen. Het totaalbedrag dat deze banken in Indonesië hebben uitstaan bedraagt 60 miljard dollar, waarvan Japanse banken 23 miljard voor hun rekening nemen. Gedurende het half jaar uitstel zou wel rente moeten blijven worden betaald, zij het dat een speciale wisselkoers koers is afgesproken die de Indonesische bedrijven enig voordeel biedt.

Japanse banken zullen deze leningen nu als 'slechte leningen' in de boeken moeten opnemen, aldus de Yomiuri. Dit komt de banken uitermate slecht uit nu ze eind deze maand hun jaarbalans moeten opmaken. De banken kampen al met veel oninbare leningen en problemen om de internationaal vereiste quote van eigen kapitaal ten opzichte van uitstaande leningen te halen. Toevalligerwijs bevat het vandaag door de Japanse regering bekend gemaakte stimuleringsplan ook maatregelen om banken te helpen met oplossing van dit probleem van 'slechte leningen'.