Toezicht op omvorming dienst door wethouders

AMSTERDAM, 25 MAART. De sociale dienst van Amsterdam wordt onder toezicht geplaatst van een bestuurlijk team van drie wethouders met sociale zaken, personeelszaken en financiën in hun portefeuille. Zij gaan intensiever toezien op de ingrijpende reorganisatie.

Het college van B en W heeft gisteren definitief besloten de reorganisatie door te zetten.

In november 1997 was hier al een begin mee gemaakt. Het college van B en W heeft voor dit jaar vijftien miljoen gulden voor de reorganisatie uitgetrokken.

Bij de sociale dienst heerste de afgelopen jaren grote onrust onder het personeel, omdat de directie grote veranderingen wil doorvoeren. Het rijk dwingt Amsterdam hiertoe, omdat er te veel fouten worden gemaakt.

Het is de vierde poging in tien jaar om de dienst met circa 1.600 medewerkers te reorganiseren. De vorige pogingen zijn telkens vastgelopen op onwil van het personeel. Bijna alle medewerkers krijgen nu een nieuwe functie. Het aantal arbeidsplaatsen wordt met tachtig ingekrompen. De directie verwacht dat dit via natuurlijk verloop kan gebeuren.

Onlangs verscheen nog een kritisch rapport van Coopers & Lybrand. Volgens dit organisatiebureau nemen het stadsbestuur en de directie grote risico's door de reorganisatie samen te laten vallen met de invoering van een nieuw automatiseringssysteem, het Nieuw Uitkeringssysteem (NUS).

Coopers & Lybrand kritiseerde ook de directie van de sociale dienst, en daarmee de verantwoordelijke wethouder Van der Aa (PvdA).