Politieke leiders: succes voor Europa

PARIJS/BONN, 25 MAART. President Chirac verwelkomde Frankrijks kwalificaties voor de EMU en euro vanochtend als “een succes voor het Franse volk dat al verscheidene jaren heeft bijgedragen aan verbetering van onze economische situatie.”

De lancering van de euro maakt Europa volgens Chirac tot “een majeure economische macht” in de wereld en “maakt een meer effectieve strijd om zijn belangen in de wereld te verdedigen. Dat geldt voor heel Europa en voor Frankrijk in het bijzonder”, zei de president in een commentaar.

Bondskanselier Kohl zei in Bonn dat er nu geen enkele twijfel meer over bestaat dat Duitsland zoals voorzien zal toetreden tot de EMU en over de stabiliteit van de nieuwe Europese munt. “Dit is een belangrijke dag voor Europa”, aldus de bondskanselier.

Kohl beloofde een diepgaande studie van alle rapporten over de financieel-economische situatie van de EU-lidstaten die vanochtend beschikbaar zijn gekomen, voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over de kring van deelnemers aan de euro op 2 mei.

Italië had zich in feite al verzoend met een Europees keurslijf, en daarom overheerst in de eerste reacties de vreugde over het groene licht dat vanmorgen uit Brussel en Frankfurt is gekomen.

De Italiaanse premier Prodi wilde vanmorgen zijn commentaar opzouten tot een persconferentie later op de dag.

Maandag zei hij al gezegd er geen bezwaar tegen te hebben als Europa Italië speciaal in de gaten wil houden, omdat dat het makkelijker maakt om door te gaan met het kabinetsbesluit van bezuinigingen.

“Denkt u echt dat nadat we zoveel moeite hebben gedaan om de parameters van Maastricht te respecteren, het bij ons opkomt om ze te schenden?” zei Prodi. “Dit is de nieuwe horizon van Italië.”

“Zalm heeft gewonnen,” schrijft La Repubblica vanmorgen, een voorschot nemend op het rapport van het Europese Monetaire Instituut. “Een deel van onze soevereiniteit is verdwenen.” Volgens de krant zal Italië een hele generatie lang speciale aandacht krijgen, omdat het 15 tot 20 jaar zal duren voordat de schuld onder de 60 procent zal zijn gedaald.

Il Sole 24 Ore schreef vanmorgen dat Italië begrip moet hebben voor de zorgen van andere landen. De twijfel “is de natuurlijke reactie van centrale bankiers die perplex zijn omdat ze staan tegenover een land dat zich wegens decennia van excessieve tekorten presenteert met een enorme schuld en met slechts één jaar van een aanvaardbaar tekort. Eén zwaluw maakt geen lente.”

Na de top in York hadden de Italianen al een klein overwinningsfeestje gevierd. Il Sole 24 Ore schreef: “Voor ons land is de race volgens het best mogelijke scenario afgelopen: we hebben tussen alles en iedereen op moeten roeien en zijn met de cijfers in orde in de haven gekomen, onder algemene ongelovigheid en wantrouwen.”

De beurs in Milaan, die het ene record na het andere verbreekt, had al een voorschot genomen op de beslissingen in Brussel en Frankfurt. Rond het middaguur vertoonde de beurs een lichte stijging van 1,7 procent.

Het Italiaanse kabinet zal nu waarschijnlijk proberen een deel van de euforie te temperen. De communistische partij, die het kabinet extern steunt, heeft gezegd dat zij zich rustig zal houden totdat Italië is toegetreden tot de Economische en Monetaire Unie, en daarna een wensenlijst op tafel zal leggen die in veel gevallen nieuwe overheidsuitgaven met zich mee zouden brengen.