Na artikel hypotheekrente; PvdA-fractie corrigeert Van der Ploeg

DEN HAAG, 25 MAART. R. van der Ploeg, financieel specialist van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, is vanmorgen door het fractiebestuur op de vingers getikt wegens een artikel van zijn hand in het laatste nummer van Socialisme en Democratie.

In dat artikel bepleit Van der Ploeg beperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, en wekt hij de suggestie dat dit het standpunt van zijn partij is. “Dat is tegen geldende afspraken”, aldus een woordvoerster van de fractie vanmorgen.

Van der Ploeg pleit in het artikel voor “beperking van excessen” in de hypotheekrente-aftrek. Deze regeling voldoet volgens hem niet meer aan het oorspronkelijke doel, een koopwoning binnen het bereik brengen van mensen met een laag inkomen. In het artikel geeft Van der Ploeg niet aan met hoeveel hij de rente-aftrek wil beperken. Voor de lange termijn wil hij de aftrek nog slechts mogelijk maken tegen het tarief van de eerste schijf. Het financieel voordeel voor hogere en middeninkomens wordt daarmee beperkt, want die kunnen nu de hypotheekrente nog tegen 50 of 60 procent aftrekken.

Binnen de fractie werd gisteren met irritatie en verbazing op het artikel gereageerd, omdat het onderwerp hyptheekrente binnen de partij zeer gevoelig ligt. De fractie gaf gisteren dan ook meteen een verklaring uit waarin werd gesteld dat Van der Ploeg zijn artikel voor eigen rekening had geschreven. Van der Ploeg onderschreef die opvatting overigens.

Hoewel het fractiebestuur, dat vanmorgen met Van der Ploeg de gang van zaken besprak, het artikel betreurt, onderneemt het verder geen stappen tegen het fractielid. Het afnemen van financieel woordvoerderschap waarover anonieme collega's van Van der Ploeg vanmorgen in de pers speculeerden, is niet aan de orde geweest, aldus de fractiewoordvoerster. Zelf spreekt Van der Ploeg van een “een storm in een theekopje”. Hij vat de zaak luchtig op. “Jammer eigenlijk dat ik mijn woordvoerderschap niet moet neerleggen”, grapte hij. “Dan had ik lekker met vakantie gekund.” Wel zegt hij zich te hebben gestoord aan de speculaties van anonieme collega's.

Tijdens het verkiezingscongres van de PvdA in februari wilde een meerderheid van de afgevaardigden de aftrekbaarheid van de hypotheekrente aan een maximum binden. Maar partijleider Kok legde deze wens naast zich neer. Andere partijen leverden hierop kritiek, omdat onduidelijk is waar de PvdA nu precies staat.

Eergisteren, tijdens een Kamerdebat over het nieuwe belastingplan van minister Zalm, verdedigde Van der Ploeg het officiële partijstandpunt dat aan de hypotheekrente niet mag worden getornd, zoals bijvoorbeeld GroenLinks heeft voorgesteld. Diverse fractieleden vonden het ongelukkig dat tezelfdertijd Van der Ploeg opvattingen in Socialisme en Democratie formuleerde die juist enigszins in de buurt komen van wat GroenLinks wil.