Miljard extra voor actie werkloosheid.

DEN HAAG, 25 MAART. De komende kabinetsperiode zal ruim één miljard gulden extra uitgetrokken worden voor de bestrijding van langdurige werkloosheid. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigde vandaag aan dat een plan van die strekking, het Nationale Actieprogramma Werkgelegenheid, naar de Europese Commissie in Brussel is gestuurd.

Het actieprogramma vloeit voort uit de werkgelegenheidstop die eind vorig jaar is gehouden in Luxemburg. Daar maakten Europese regeringsleiders afspraken over het terugdringen van de werkloosheid onder meer door het verbeteren van opleidingen en werkervaringsplaatsen.

Melkert wil het geld vooral gebruiken om de werkloosheid te bestrijden onder vrouwen, allochtone jongeren en ouderen. Iedere werkzoekende jongere moet in de vorm van een opleiding of een werkervaringsplaats “een nieuwe start” worden geboden.

“Die extra inspanning zal een miljard gulden ruim te boven gaan”, zei de bewindsman bij een congres van de ambtenaren vakbond AbvaKabo.

“Met middelen uit de begroting, uit het werkloosheidsfonds en uit de onderwijs- en opleidingsfondsen.”

De actieplannen van de Europese lidstaten worden in het najaar met elkaar vergeleken. Zij vormen de basis voor Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 1999.

Het plan dat Nederland inbrengt, gaat vooral door op de door dit kabinet ingeslagen weg. Melkert vindt dat het sociale zekerheidsstelsel er meer op gericht moet zijn om uitkeringsgerechtigden (terug) op de arbeidsmarkt te krijgen en dat de werkgeverslasten voor laagbetaalde arbeid verlicht moeten worden. Volgens de bewindsman kiezen werkgevers, als de werkdruk toeneemt, voor de weg van de minste weerstand en vragen ze het uiterste van hun werknemers in plaats van nieuwe mensen aan te nemen.

“Proberen de weg terug in te slaan naar veertig uur getuigt van weinig creativiteit”, zei Melkert. “Het is bovendien een riskante weg die het risico van te sterk stijgende lonen inhoudt en daarmee leidt tot vernietiging van werkgelegenheid. Het bedrijfsleven kan de knelpunten op de arbeidsmarkt niet oplossen zolang het de blik gericht houdt op het segment van relatief jonge, goedopgeleide, full-time werkende mensen. Dat aanbod wordt schaars.”