Meest ingrijpende besluit sinds '57

ROTTERDAM, 25 MAART. Met de vorming van een Economische en Monetaire Unie van elf landen - Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië - neemt Europa de meest verregaande stap naar verdere integratie sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957.

Er zal één muntgebied ontstaan met 300 miljoen inwoners dat wat betreft financieel-economisch gewicht zal wedijveren met de Verenigde Staten en Japan. De nieuwe munt in 'euroland' zal vanaf 1999 in girale vorm en vanaf 2002 in bankbiljetten en munten in omloop zal zijn.

De introductie van één munt betekent dat ondernemingen hun strategieën moeten herzien omdat prijstransparantie en het wegvallen van wisselkoersrisico's voor een nieuw speelveld op de Europese interne markt zullen leiden. Internationaal zal de euro een rivaal van de dollar worden. Burgers in de elf EU-lidstaten zullen aan nieuwe prijzen in euro's moeten wennen. Tegenover de eenmalige kosten van de invoering van de gemeenschappelijke munt staan blijvend lange termijnvoordelen. De Nederlandsche bank schat dat dit tot een blijvend hogere groei van het bruto nationale product van Nederland kan leiden van 2,5 procent.