LCI in rood door reorganisatie

LCI Computer Group is vorig jaar in de rode cijfers gekomen doordat een voorziening van 8,95 miljoen gulden moest worden getroffen voor reorganisatiekosten. Deze hielden verband met een contractbreuk van het Amerikaanse Motorola. LCI heeft bij de Amerikanen een claim neergelegd van 200 miljoen dollar.