Fiscale stimulans; Kamer bepleit aandelenbezit werknemers

DEN HAAG, 25 MAART. Werknemers moeten fiscaal worden gestimuleerd om aandelen te kopen van het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, VVD en D66 heeft dat gisteren bepleit in een debat met staatssecretaris Vermeend (Financiën).

De bewindsman staat sympathiek tegenover het voorstel, maar wees wel op de financiële gevolgen voor de schatkist. Vermeend vindt het een zaak van het volgende kabinet om daarover te beslissen. Wel deed hij de toezegging dat het ministerie van Financiën de mogelijkheden voor fiscale stimulering gaat onderzoeken.

Het voorstel van D66 kwam aan de orde bij de behandeling van een wetsvoorstel om het bezit van personeelsopties zwaarder te belasten. Onderdeel van dat wetsvoorstel is dat de spaarloonregeling voor het bezit van opties wordt verruimd. De motivatie is dat het verstrekken van opties het personeel langer aan een bedrijf bindt.

Volgens de motie van het Tweede-Kamerlid Giskes (D66) zou eenzelfde regeling moeten gelden voor aandelenbezit in het bedrijf van de werkgever. Het bezit van aandelen zorgt voor meer binding aan het bedrijf dan opties, aldus Giskes.

Vermeend rekende voor dat het D66-voorstel 60 miljoen gulden kost, terwijl het strenger belasten van personeelsopties slechts 10 miljoen gulden oplevert. De opbrengst zou uiteindelijk kunnen meevallen, maar daarvan wil Vermeend op voorhand niet uitgaan. De nieuwe belasting op opties moet een einde maken aan de “exhibitionistische verrijking” van managers. Deze typering gebruikte premier Kok vorig jaar naar aanleiding van berichten dat managers tientallen miljoenen guldens verdienden aan opties zonder daarover naar verhouding belasting te betalen.

Op dit moment hoeven bezitters van personeelsopties alleen belasting te betalen als ze opties in hun bezit krijgen. Zij moeten dan 7,5 procent van de waarde van het onderliggende aandeel bij hun belastbaar inkomen optellen.

Volgens het wetsvoorstel van Vermeend, dat op brede steun in de Tweede Kamer kan rekenen, loopt dat percentage straks op van 4 bij een looptijd van één jaar tot 50 bij een looptijd van twintig jaar of langer. Bovendien geldt een 'strafheffing' als de opties binnen drie jaar na uitgifte worden verzilverd; indat geval moet de koerswinst bij het belastbaar inkomen worden opgeteld.

Volgens de vakbond Abvakabo moeten ambtenaren en werknemers in de zorgsector op de één of andere manier een vergoeding krijgen voor het feit dat zij niet in aanmerking komen voor lucratieve optie- en aandelenregelingen. De Abvakabo, de grootste bond in de sector, gaat zich daar de komende jaren hard voor maken, zei voorzitter C. Vrins gisteren.