Eerste Kamer gaat akkoord; Uitsluiten van illegalen via Koppelingswet

DEN HAAG, 25 MAART. De Eerste Kamer heeft gisteren een wet aangenomen die beoogt illegalen uit te sluiten van voorzieningen door tal van databestanden aan elkaar te koppelen. Het gaat om voorzieningen als de sociale dienst, taalcursussen en het ziekenfonds.

De PvdA uitte gisteren kritiek op deze zogeheten Koppelingswet, maar ging uiteindelijk wel akkoord. GroenLinks en de SP wezen het wetsvoorstel van de hand. Senator De Boer (GroenLinks) zei “weerzin” tegen het wetsvoorstel te voelen. De drie partijen hebben twijfels over de uitvoerbaarheid van de wet.

VVD en CDA zijn voorstander van de Koppelingswet. Beide partijen, die samen een meerderheid in de Eerste Kamer hebben, waren niet aanwezig bij het debat in de Eerste Kamer.

In de Tweede Kamer gingen de vier grote partijen eerder akkoord met het wetsvoorstel en stemde GroenLinks tegen.

Bij die gelegenheid onderstreepte staatssecretaris Schmitz (Justitie) dat de wet niet zou leiden tot “een jacht op illegalen”. In de wet wordt beoogd illegaliteit te ontmoedigen.

De Koppelingswet kent drie uitzonderingen: illegalen mogen een beroep doen op rechtshulp, ze krijgen medische hulp in acute noodsituaties en hun kinderen tot achttien jaar mogen naar school. Voor medische hulp aan illegalen trekt het kabinet jaarlijks elf miljoen gulden uit.

De Koppelingswet is omstreden. Ook gisteren demonstreerden tientallen illegalen en symphatisanten op het Binnenhof.

Organisaties en particulieren hebben de afgelopen jaren tegen de wet geageerd. Zo keerden doktoren zich tegen de beperking van medische hulp aan illegalen en weigerden schoolbesturen kinderen van illegalen uit hun klassen te laten halen.

De wet zou vorig jaar juni al in werking treden, maar dat lukte niet door uitvoerige behandeling in de Tweede Kamer. Technische moeilijkheden leidden tot verdere vertraging.

Staatssecretaris Schmitz bleef er gisteren bij dat de Koppelingswet op 1 juli zal worden ingevoerd. Zij liet weten dat de wet na één en na drie jaar zal worden geëvalueerd.