Bus in noorden duurder

LEEUWARDEN, 25 MAART. Het buskaartje in de drie noordelijke provincies wordt dit najaar met gemiddeld tien procent duurder. De tariefsverhoging is een gevolg van een andere indeling in zones. Hiertoe hebben de provinciebesturen van Drenthe, Groningen en Friesland deze week besloten.

Volgens de Groningse gedeputeerde E. Fennema moeten de opbrengsten van het streekvervoer omhoog om de huidige busverbindingen en de kwaliteit daarvan te garanderen. “Als de tarieven niet stijgen, zouden we bepaalde buslijnen moeten schrappen”, aldus Fennema. De zones in het noorden waren tot dusver groter dan in de rest van het land en worden nu verkleind. “In feite zou je kunnen zeggen dat het openbaar vervoer hier jarenlang te goedkoop is geweest”, lichtte de Drentse gedeputeerde S. Swierstra toe.

“In Noord-Holland betaalde men al twee keer zoveel voor een busreis op het platteland als hier.” De prijsstijgingen zullen in Friesland naar verhouding minder groot uitvallen, omdat de grootte van de zones daar al meer op het landelijk niveau was. Overigens is in overleg met de noordelijke streekvervoerders GADO en VEONN besloten voor abonnementhouders een overgangsregeling in te stellen, waarbij de prijsverhoging stapsgewijs wordt ingevoerd. “Dit najaar krijgen schoolkinderen nog een abonnement tegen het oude tarief”, aldus Fennema.