Bolkestein en Wallage leggen paarse maskers af

DEN HAAG, 25 MAART. Het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer is gisteren onverwacht uitgemond in een debat tussen de fractieleiders van de paarse coalitiegenoten over hun verlanglijsten voor de volgende kabinetsformatie. Zowel VVD-leider Bolkestein als PvdA-fractievoorzitter Wallage leek het goed te doen om bij het naderen van de verkiezingen de paarse maskers weer eens af te kunnen leggen. Na elke welgemikte stoot keerden beiden voldaan glimlachend in hun bankjes terug.

Met overgave verdedigde Bolkestein na vragen van het CDA-Kamerlid Leers zijn suggestie van vorige week om bij een volgende kabinetsformatie nog eens te heroverwegen of de kostbare spoortunnel door het Groene Hart van Holland voor de hogesnelheidslijn wel noodzakelijk is. “Allen die mij vanmiddag deze vragen stellen, schijnen van mening te zijn dat ik dit niet mag doen”, aldus de VVD-leider verontwaardigd. “Dat is belachelijk. Natuurlijk mag ik dit belangrijke punt naar voren brengen. Het verdient zeker bespreking.” Waarna hij op de suggestie dat zijn voorstel aan de late kant kwam, antwoordde: “Als de partijen met wie mijn partij in de formatie aan tafel zit, gesteld dat dit voor mijn partij aan de orde is, er niet meer over willen spreken, dan sta ik met lege handen. Maar men kan een toekomstige coalitiepartner het recht niet ontzeggen om datgene op te brengen wat die partner op het hart heeft.”

PvdA-fractieleider Wallage hoorde de schermutselingen enige tijd onbewogen aan om vervolgens zelf een frontale aanval op de VVD-leider in te zetten.

“Collega Bolkestein wierp de vraag op”, zo begon hij, “of je niet mag aankondigen dat je bij de kabinetsformatie over een bepaald onderwerp wilt spreken. Hij zei het er niet bij, maar hij dacht: in wat voor raar land leven wij toch dat je dat niet mag aankondigen?” Kalm liet hij daarop de VVD weten dat als dit beginsel bij de formatie zou gelden de PvdA nog wel eens opnieuw zou willen kijken naar wat stokpaardjes van de liberalen zoals de privatisering van de spoorwegen en de marktwerking in de thuiszorg.

D66-fractievoorzitter De Graaf, wiens partij de schakel vormt tussen VVD en PvdA, vroeg bezorgd of Bolkestein en Wallage het niet met hem eens waren dat de coalitie afbreuk werd gedaan als zij eerdere afspraken niet zouden nakomen. CDA-leider De Hoop Scheffer, die zich ogenschijnlijk niet helemaal raad wist met de onverwachte botsing, probeerde nog een duit in het zakje te doen door Bolkestein te betichten van dubbelhartigheid met het oog op de verkiezingen. De VVD-leider pareerde ook deze stoot zonder veel moeite. “Wij horen hier niet te spreken over bedoelingen maar over argumenten”, sprak hij afgemeten. “Ik heb alle ruimte gekregen om mijn mening naar voren te brengen. Ik ga niet in op de vraag naar het eventuele verband met de verkiezingen. Dat soort insinuaties werp ik verre van mij.”

Minister De Boer (VROM), die was opgetrommeld om eveneens te reageren op de opmerkingen van Bolkestein over de volgens hem te dure tunnel onder het Groene Hart, kon in alle rust het strijdgewoel aanschouwen. De Kamerleden vonden het belangrijker met elkaar de degens te kruisen dan met een lid van het nog altijd regerende paarse kabinet.