Antilliaanse minister Justitie neemt ontslag

WILLEMSTAD, 25 MAART. Minister P. Atacho (Justitie) van het demissionaire kabinet van de Nederlandse Antillen heeft gisteren zijn ontslag ingediend. De bewindsman zegt zijn politieke consequenties te trekken uit de conclusies van een parlementair rapport over het gevangeniswezen op de eilanden.

Het rapport stelt Atacho voor een belangrijk deel aansprakelijk voor de wantoestanden in de gevangenis Koraal Specht op Curaçao. De opstellers van het rapport verwachten dat Atacho niet in staat is de problemen op te lossen. De laatste maanden zijn in Koraal Specht twee ontsnappingstunnels ontdekt, is vijf maal een oproer uitgebroken en hebben gevangenen een medegedetineerde gedood. De bewakers durven enkele delen van het cellencomplex niet binnen te gaan uit angst voor dreigementen van de gestraften. De leiding heeft de situatie in de overbevolkte gevangenis niet in de hand. Het vervallen complex is gebouwd voor 300 gevangenen, maar er zitten ruim 650 mensen vast. Twee weken geleden sloten de regeringen van Nederland en de Antillen een convenant om de situatie te verbeteren.

Het is onduidelijk in hoeverre het aftreden van Atacho invloed heeft op dat proces, dat Nederland in gang heeft gezet. Het demissionaire kabinet-Pourier zal vermoedelijk geen opvolger voor Atacho benoemen. Premier Pourier of een van de andere bewindslieden zal hem vervangen tot de formatie van een nieuw kabinet is afgerond.

Het parlement van de Antillen heeft de regering-Pourier vorige week opgedragen opnieuw te onderhandelen over het convenant. De 22 leden tellende volksvertegenwoordiging heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de benoeming van een Nederlandse algemeen projectleider, die bovendien is aangewezen door minister Voorhoeve (Antilliaanse Zaken) en niet door Atacho.

Het is de tweede keer dat Atacho zijn ontslag heeft ingediend. Verleden jaar stapte hij ook al eens op, maar na aandringen van vooral premier Pourier krabbelde hij terug. Het terugtreden hield toen verband met de vlucht van drie gevaarlijke misdadigers uit Koraal Specht. Atacho noemt zijn besluit dit keer “onherroepelijk”. Minister Voorhoeve wil nog niet reageren op de recente ontwikkelingen. Komende zondag vertrekt hij voor een rondreis naar de Antillen.