Adoptie van bomen Friesland

OLTERTERP, 25 MAART. De Friese natuurbeschermingsorganisatie 'It Fryske Gea' (Het Friese Landschap) gaat een adoptieplan opstellen voor oude eiken en beuken in de Friese bossen.

Particulieren kunnen een minimaal honderd jaar oude boom voor een gulden per jaarring adopteren gedurende tien jaar.

Woordvoerster A. van der Made hoopt dat It Fryske Gea door de adoptie-actie meer mensen zal betrekken bij het belang van een gezond bos. Van der Made: “Een boom is meer dan een boom. Het is een wereld op zich, een ecosysteem.”

Het geld zal besteed worden aan de aankoop van aan bos grenzende gronden en beheer en onderhoud van de bossen zelf. Personen die een boom adopteren krijgen een certificaat.

De geadopteerde eiken en beuken worden gemarkeerd met een klein paaltje. “Dat gebeurt onzichtbaar”, beklemtoont Van der Made. “We willen geen naamplaatjes en nummers op de stammen. De paaltjes komen in de grond en worden bedekt door bladeren.”

In principe mogen gegadigden zelf een boom uitzoeken in het Katlijker Schar, het Rijster Bos en het kleine bos van Olterterp, waar het kantoor van It Fryske Gea staat. Bewust is gekozen voor eiken en beuken, omdat die tot de inheemse boomsoorten behoren. “Die horen hier thuis. Er is veel aangelegd, onder andere veel exoten”, licht Van der Made toe.

De bomen die worden uitgekozen worden in kaart gebracht en op schrift genummerd. Personen die een boom hebben 'aangenomen' krijgen deze zomer een excursie langs de geadopteerde exemplaren.

Het is voor het eerst dat particulieren op grote schaal de mogelijkheid krijgen oude bomen in bossen te adopteren.