Stellingen

De meeste jagers in Nederland jagen voor hun plezier, maar verschuilen deze behoefte achter (in wezen legitieme) argumenten als populatie-beheer en schade-preventie.

H.H. BARTELINK, LU Wageningen

Het stoken van 'vreugde'vuren tijdens de nieuwsjaarsnacht is best aardig (milieuvervuiling niet meegerekend), behalve als je vervolgens de morgen daarop het zwartgeblakerde karkas van je fiets herkent in de nasmeulende resten.

H.J. BROUWER, Rijksuniversiteit Groningen

Naarmate prognoses kwalitatief slechter zijn, neemt de kwantitatieve behoefte eraan toe.

B. KUHRY, Universiteit van Amsterdam

Een half pak lucht verkopen als luchtig toetje riekt naar munt slaan uit niets.

J.M. RIJNKELS, LU Wageningen

Tussen het monistisch en dualistisch functioneren van het parlementair stelsel bestaat een toren(tje) hoog verschil.

M. KROES, Rijks Universiteit Leiden

Het verschil tussen kunst en wetenschap is dat wetenschap coherentie probeert te verklaren en dat kunst coherentie probeert te scheppen. Beide kunnen niet zonder elkaar.

G. REMMERS, LU Wageningen

De eerste wet van Newton is even vaak experimenteel bewezen als het bestaan van God.

G. HAAGH, TU Eindhoven

De mening dat muziek van hedendaagse componisten niet om aan te horen zou zijn, berust op een ongehoord vooroordeel.

J.B.W. VAN DER MEER, Erasmus Universiteit Rotterdam