SLOAN MANAGEMENT REVIEW

Het kwartaalblad The Sloan Management Review is een uitgave van de Sloan School of Management van de Massachussetts Institute of Technology, 77 Massachussetts Ave. E60-100 Cambridge, Ma 02139-4307. http://web.mit.edu/smr-online/

Iedereen is het erover eens dat kennis van levensbelang is voor een onderneming, maar het is niet gemakkelijk om vast te stellen hoe je dat het beste kunt realiseren. Kennis is meer dan informatie en omvat ook ervaring, begrip van de context, interpretatie, en reflectie, zeggen Thomas Davenport van de universiteit van Texas, David De Long, onderzoeker bij Ernst and Young en Michael Beers van de Harvard Business School. In The Sloan Management Review noemen ze acht factoren die het nut van kennis voor een onderneming vergroten.

Dat gebeurt onder andere door er voor te zorgen dat er een directe relatie is tussen kennis en de waarde ervan voor de onderneming, en dat de manier waarop kennis wordt verspreid goed aansluit bij de organisatorische infrastructuur en cultuur.

Ze distilleerden deze en andere factoren uit een onderzoek naar eenendertig kennismanagementprojecten bij vierentwintig ondernemingen, waaronder Dow Chemical en Hewlett Packard. Geld besparen en verdienen door slim management van kennis overtuigt natuurlijk het beste. Bij Dow Chemical bijvoorbeeld concentreerde een van de projecten zich op octrooien. Door uit te zoeken welke octrooien niet langer bruikbaar waren, bespaarde de onderneming in een jaar vier miljoen dollar. Texas Instruments verdiende in 1995 tweehonderd miljoen dollar, meer dan de helft van de winst in dat jaar, door het verlenen van licenties op octrooien en intellectueel eigendom.

Efficiënter gebruik van kennis gaat overigens veel verder dan het aantonen van financiële voordelen. Het houdt bijvoorbeeld ook in dat de manier van denken over kennis moet veranderen. De doorsnee manager gaat graag uit van zogenaamde harde feiten, en bedient zich graag van militaire beeldspraak, terwijl het voor management van kennis nodig is om begrippen te kunnen hanteren als complexiteit, organische groei, en vooral onzekerheid.

    • Herman Frijlink