Porsius tegen vakbonden: 'Gedwongen ontslag HMG blijft beperkt'

ROTTERDAM, 24 MAART. De sanering bij de Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter de tv-zenders RTL4, RTL5 en Veronica, kan voor een belangrijk deel plaatsvinden zonder gedwongen ontslagen. Dat heeft president-directeur P. Porsius van HMG gisteren gezegd in een informeel gesprek met de vakbonden.

Volgens I. Brakman, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), is de kou na het overleg “een beetje uit de lucht”, maar noemt het verlies aan arbeidsplaatsen nog steeds “ingrijpend en onrustbarend”. Het getal van 200 banen op een totaal van 600 is volgens haar door Porsius tijdens het gesprek “niet ontkend”. Een woordvoerster van HMG zei vanochtend dat Porsius gedwongen ontslagen niet heeft uitgesloten.

De vakbonden hebben gisteren ook opheldering gevraagd over berichten in NRC Handelsblad over bijzondere posten die de winst over 1997 aanzienlijk hebben gedrukt. Volgens Brakman heeft Porsius de in het bewuste artikel genoemde cijfers bevestigd. Hij zou daarbij hebben erkend dat er nu zaken uit het verleden zijn opgelost die zwaar op de jaarrekening van 1997 drukken en daarom sowieso al een behoorlijk herstel van de resultaten van HMG voor het lopende jaar te zien zullen geven. Vele betrokkenen zijn bang dat Porsius de situatie bij het mediabedrijf donkerder voorstelt dan de realiteit om zo de weg te plaveien voor grootscheepse saneringen.

In 1997 bedroeg het bedrijfsresultaat van HMG meer dan 50 miljoen gulden, maar werden er voor vele tientallen miljoenen eenmalige tegenvallers afgetrokken. Zo werd 10 miljoen gulden afgeboekt vanwege de mislukte alliantie met TV10, en werd voor 27 miljoen gulden afgeschreven op in de ogen van Porsius waardeloos geworden programmavoorraad. Porsius zou de ondernemingsraad beloofd hebben met een toelichting op deze cijfers te komen. De woordvoerster van HMG wilde vanochtend niet op de cijfers ingaan.

Volgens Brakman heeft Porsius verklaard dat het hem niet in de eerste plaats te doen is om een sterke verbetering van de winst. Wel zou hij na een inventarisatie tot de conclusie gekomen zijn dat er op vele plaatsen efficiënter gewerkt kan worden.